Jäsenhakemus


Jäsenyyttä hakevan henkilötiedot:

KSPK käyttää henkilötietoja vain jäsenrekisterin ylläpitämiseen sekä yhdistyksen ja jäsenen väliseen yhteydenpitoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Perheenjäsenet, jotka myös hakevat jäsenyyttä:

Perhejäsenillä on kaikki jäsenen oikeudet ja valtuudet, mutta hänelle ei lähetetä erikseen yhdistyksen lehteä.

Jäsenmaksut vuonna 2019:

Varsinainen jäsen 18 €
Perhejäsen 10 €

Maksutiedot:
Saaja: Kemin Seura- ja Palveluskoirakerho ry
Tilinro: FI78 5131 0020 1945 94
Viite: 4200

Johtokunta hyväksyy jäsenhakemuksen seuraavassa kokouksessa tai sähköpostitse. Hyväksymisen lisäksi jäsenmaksun tulee olla maksettu, jotta jäsenyys astuu voimaan.